pritisnite Enter »
placeholder
placeholder

Facebook pomaže korisnicima da razumeju ciljane reklame
Facebook pomaže korisnicima da razumeju ciljane reklame

Facebook pomaže korisnicima da razumeju ciljane reklame

Facebook olakšava korisnicima da bolje razumeju reklame koji su im predstavljene na popularnoj platformi. Društvena mreža je objavila poboljšanja u korisničkom iskustvu sa reklamama, koja prikazuju više informacija o ciljanim reklamama na platformi, ali i daju korisnicima više opcija za kontrolu tih reklama. Čini se da su poboljšanja direktno proširenje

Facebook korisnicima olakšava razumevanje i kontrolisanje ciljanih reklama

Facebook korisnicima olakšava razumevanje i kontrolisanje ciljanih reklama

Facebook olakšava korisnicima da bolje razumeju reklame koji su im predstavljeni na popularnoj platformi. Društvena mreža je objavila poboljšanja u korisničkom iskustvu sa reklamama, koja prikazuju više informacija o ciljanim reklamama na platformi, ali i daju korisnicima više opcija za kontrolu tih reklama. Čini se da su poboljšanja direktno proširenje