pritisnite Enter »
placeholder
placeholder

Edificios Invest u Pančevu gradiće dva stambena objekta
Edificios Invest u Pančevu gradiće dva stambena objekta

Edificios Invest u Pančevu gradiće dva stambena objekta

Edificios Invest iz Beograda planira da u Pančevu u ulici Moše Pijade 34a i 36 izgradi dva višeporodična stambena objekta. Urbanistički projekat je izradio Art Royal inženjering iz Pančeva a u njemu se navodi da će prvi objekat imati spratnost P+4+Ps, a drugi P+3. Predmetni objekti se nalaze u zoni centra. Ukupna bruto površina prvog objekta iznosi

Edificios Invest u Pančevu gradiće dva stambena objekata

Edificios Invest u Pančevu gradiće dva stambena objekata

Edificios Invest iz Beograda planira da u Pančevu u ulici Moše Pijade 34a i 36 izgradi dva višeporodična stambena objekta. Urbanistički projekat je izradio Art Royal inženjering iz Pančeva a u njemu se navodi da će prvi objekat imati spratnost P+4+Ps, a drugi P+3. Predmetni objekti se nalaze u zoni centra. Ukupna bruto površina prvog objekta iznosi