pritisnite Enter »
placeholder
placeholder

NIKAKO NE DRŽITE TELEFON NA OVIM MESTIMA: Može doći do kobnih posledica!
NIKAKO NE DRŽITE TELEFON NA OVIM MESTIMA: Može doći do kobnih posledica!

NIKAKO NE DRŽITE TELEFON NA OVIM MESTIMA: Može doći do kobnih posledica!

Iako još ne znamo dovoljno o uticaju ovih telefona na zdravlje, postoje brojna istraživanja koja ukazuju na to da su potencijalno štetni, pa njima treba oprezno rukovati. Brojna istraživanja ukazuju na povezanost mobilnih uređaja i negativnih posledica na mušku plodnost. Tako je, na primer, prema istraživanju izraelskih naučnika, razgovor mobilnim