pritisnite Enter »
placeholder
placeholder

Feđa Štukan: Ne mogu se svrstati u Bošnjake, Srbe i Hrvate, jer mi je to jednostavno premalo u odnosu na čitav svemir
Feđa Štukan: Ne mogu se svrstati u Bošnjake, Srbe i Hrvate, jer mi je to jednostavno premalo u odnosu na čitav svemir

Feđa Štukan: Ne mogu se svrstati u Bošnjake, Srbe i Hrvate, jer mi je to jednostavno premalo u odnosu na čitav svemir

Napisao si knjigu na tako iskren način, ako uzmemo u obzir postratni period nijedna knjiga nije tako iskreno pričala o događajima. Zašto si izabrao tako iskren način? "Zato što ova knjiga nije trebala nikad biti objavljena. Pisao sam je kao da je pišem sam sebi. Zapisivao sam događaje u nadi da to neće niko pročitati. Došao sam na ideju da to objavim