pritisnite Enter »
placeholder
placeholder

Google razvio alat koji će pomagati nastavnicima da „ulove” plagijate
Google razvio alat koji će pomagati nastavnicima da „ulove” plagijate

Google razvio alat koji će pomagati nastavnicima da „ulove” plagijate

Rad učenika će biti upoređivan sa stotinama milijardi veb stranica i desetinama miliona knjiga, ali i sa radovima učenika iz iste ustanove. Google je nekoliko svojih proizvoda skupio u jedan paket, omogućio veći stepen prilagođavanja potrebama nastavnika i učenika i nazvao ga Google for Education . Njemu pojedinci i ustanove mogu da pristupe preko

Google alatka za prepoznavanje plagijata

Google alatka za prepoznavanje plagijata

Nastavnici i profesori imaće lakši posao prilikom pronalaženja plagijata, ali će i učenici i studenti imati mogućnost da lakše prepoznaju da li su slučajno kopirali nečiji rad, jer će im u tome pomoći novi Google-ov Assigments alat, koji predstavlja unapređenu verziju njegovog CourseKit softvera. Na svom osnovnom nivou, ovaj softver omogućava nastavnicima

Google Assigments Tool za prepoznavanje plagijata

Google Assigments Tool za prepoznavanje plagijata

Nastavnici i profesori imaće lakši posao prilikom pronalaženja plagijata, ali će i učenici i studenti imati mogućnost da lakše prepoznaju da li su slučajno kopirali nečiji rad. U tome će im pomoći novi Google-ov Assigments alat, koji predstavlja unapređenu verziju njegovog CourseKit softvera. Na svom osnovnom nivou, ovaj softver omogućava nastavnicima

Google Assigments Tool za prepoznavanje plagijata

Google Assigments Tool za prepoznavanje plagijata

Nastavnici i profesori imaće lakši posao prilikom pronalaženja plagijata , ali će i učenici i studenti imati mogućnost da lakše prepoznaju da li su slučajno kopirali nečiji rad. U tome će im pomoći novi Google-ov Assigments alat , koji predstavlja unapređenu verziju njegovog CourseKit softvera. Na svom osnovnom nivou, ovaj softver omogućava nastavnicima