pritisnite Enter »
placeholder
placeholder

Kukavičje jajce
Kukavičje jajce

Kukavičje jajce

Stanje u Srbiji nam je svima poznato. Retko šta možemo da pročitamo i vidimo, a da već ne znamo. I mnogi čitaoci ovih strana u Danasu s pravom nas kritikuju kada kažu ili napišu da sve ono što mi stavimo na papir davno je poznato. Opominju nas da bismo i mi mogli da napišemo neku o tome šta kada sve ovo juče bude. To bi, pre svega trebalo da bude posao