pritisnite Enter »
placeholder
placeholder

ZNATE LI KO VAM NAJBOLJE ČUVA DECU! Odgovor zna lekarka Jelena Šteković
ZNATE LI KO VAM NAJBOLJE ČUVA DECU! Odgovor zna lekarka Jelena Šteković

ZNATE LI KO VAM NAJBOLJE ČUVA DECU! Odgovor zna lekarka Jelena Šteković

Infekcije respiratornog sistema predstavljaju najčešće infekcije u pedijatrijskoj populaciji od kojih deca u proseku obole 4-7 puta godišnje, dok ona koja borave u dečijim kolektivima (jaslice, vrtići, škole...) značajno češće. Respiratorne infekcije se veoma brzo šire, jer se prenose kijanjem, kašljanjem ili neposrednim kontaktom obolelih sa zdravim

Ko vam čuva decu? Jak imunitet!

Ko vam čuva decu? Jak imunitet!

Infekcije respiratornog sistema predstavljaju najčešće infekcije u pedijatrijskoj populaciji od kojih deca u proseku obole 4-7 puta godišnje, dok ona koja borave u dečijim kolektivima (jaslice, vrtići, škole…) značajno češće. Respiratorne infekcije se veoma brzo šire, jer se prenose kijanjem, kašljanjem ili neposrednim kontaktom obolelih sa zdravim