pritisnite Enter »
placeholder
placeholder

Nanotehnologija – suština i budućnost
Nanotehnologija – suština i budućnost

Nanotehnologija – suština i budućnost

Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu već više od dve decenije postoji Laboratorija za nanotehnologije („Nanolab"), koju je osnovao i kojom je dugo rukovodio prof. dr Đuro Koruga. Rezultati i istraživanja „Nanolaba" podstakli su i formiranje TFT Nano centra. Tu visokotehnološku kompaniju pokrenula je Međunarodna Cepter grupa 2018. godine radi