pritisnite Enter »
placeholder
placeholder

Odlazak Vinče u „vazduh“
Odlazak Vinče u „vazduh“

Odlazak Vinče u „vazduh“

Foto: Luca Marziale / Danas 0 komentara Novinari lista Danas navikli su da se svakodnevno suočavaju sa ignorisanjem od strane državnih organa od kojih traže odgovore na pitanja od javnog značaja. Nije novost da čak i ministarstva ignorišu elektronsku poštu koja u svom potpisu sadrži naziv Danas. Međutim, novost je da su izgleda i institucije koje ama